Yeni yayınlanan ILO destekli araştırma Türkiye’de kadınlara yönelik girişimcilik eğitimini toplumsal cinsiyet perspektifinden inceliyor

Yeni yayınlanan ILO destekli araştırma Türkiye’de kadınlara yönelik girişimcilik eğitimini toplumsal cinsiyet perspektifinden inceliyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, yeni girişimcilik eğitimi hizmetlerini toplumsal cinsiyet açısından değerlendirmekte ve daha iyi uygulamalara olanak tanıyacak giriş noktalarını özetlemektedir.

Çalışma, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından İsveç Kalkınma İşbirliği Kuruluşu’nun finansal desteğiyle uygulanmakta olan “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Araştırma, halen verilmekte olan eğitimin tasarım ve uygulama metodolojisindeki toplumsal cinsiyet perspektiflerini ve özellikle kadın girişimciliğini geliştirmeye yönelik daha etkili ve kapsayıcı uygulamalar için yapılabilecekleri ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Aslı Çoban tarafından gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye’de kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik genel girişimcilik eğitiminin değerlendirilmesi; mevcut girişimcilik eğitimini kadın girişimciliği açısından ele alan bir saha çalışması ve değerlendirme; genel girişimcilik eğitimi programlarının eğitim sonrası süreçteki ek hizmetlerin değerlendirilmesi yer almaktadır. Sonuç bölümünde kimi müdahale yollarına değinilmektedir.

Alan araştırması Ankara, Bursa, İstanbul ve Konya olmak üzere görüşmelerin yapıldığı dört pilot ilde gerçekleştirilmiştir.
Ek hizmetlerin (rehberlik, inkübasyon hizmetleri ve diğerleri) mevcut eğitim hizmetlerine nasıl içselleştirilebileceğine belirlemek üzere İŞKUR, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi (KOSGEB) ve odalar ve meslek kuruluşları gibi belli başlı uygulamacı kurumların temsilcileriyle görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, bu eğitimleri tamamlamış kadınlarla da görüşülmüştür.

Araştırma; hizmet sunum metodolojisi, müfredat ve eğitim metodolojisi dâhil olmak üzere mevcut uygulamaların değerlendirilmesinden hareketle, proje kapsamındaki kadınlara yönelik girişimcilik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik müdahaleler bağlamında 10 yol önerisinde bulunmaktadır.

Türkiye’de girişimcilik eğitimi hizmetleri çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilmektedir (üniversiteler, enstitüler, sivil toplum kuruluşları, işveren örgütleri); ancak bu hizmetlerin akreditasyonundan sorumlu kurum KOSGEB’dir. KOSGEB eğitim programlarının kapsamı, süresi ve sertifikasyon koşullarıyla ilgili standartları belirlemektedir ve İŞKUR’la birlikte yeni girişimcilik eğitim hizmetleriyle ilgili en büyük bütçeye sahiptir. Dolayısıyla araştırma da değerlendirmede esas olarak KOSGEB’in standart yeni girişimci eğitimi programını almaktadır.

Araştırma için tıklayınız: Kadin_Girisimciligi-TR

Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.