Projemizin kadın istihdamına dair yeni kamu spotu ulusal televizyon kanallarında gösterilmeye başladı

Projemizin kadın istihdamına dair yeni kamu spotu ulusal televizyon kanallarında gösterilmeye başladı

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yürüttüğü “Kadınlar İçin Daha çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi’ projesi kapsamında hazırlanan kadın istihdamı konulu yeni kamu spotu ulusal kanallarda gösterilmeye başlandı.

‘Eller’ başlıklı kamu spotu kamuoyunda insana yakışır iş ile kadın istihdamının ve kadının güçlendirilmesinin önemine ilişkin farkındalığı arttırmayı amaçlıyor.

Çalışma aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın istihdamı ve Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) kadının işgücüne katılımı konusundaki önemli rolüne dair farkındalığı arttırmayı ve projeye ilişkin görünürlüğü arttırmayı hedefliyor.

‘Yan yana çalışan kadın ve erkek elleri’ teması ve imgesinden yola çıkan kamu spotu kadının ve erkeğin işgücüne eşit katılımının hayatı zengileştirdiğini ve geleceği inşa ettiği mesajını veriyor.

Kamu spotu ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile yürütülen “Kadınlar İçin Daha çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi’ projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Kamu spotunu izlemek için linke yıklayınız: https://www.youtube.com/watch?v=n19JUi0kNvA

Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.