Projemiz Yeni Yayınlarıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesine Destek Oluyor

Projemiz Yeni Yayınlarıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesine Destek Oluyor

Kadınların daha çok ve daha iyi işlere erişim olanaklarının artırılması için gerekli olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin kamu istihdam hizmetlerinde ve çalışma hayatında geliştirilmesi amacıyla ILO Türkiye Ofisi’nin yürüttüğü “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesi kapsamında dört kitapçık yayınlandı.

“Kamu İstihdam Hizmetinde Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması”; “Toplumsal Cinsiyete Duyarli İş ve Meslek Danışmanlığı”; “Kamu İstihdam Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması için Yetişkin Eğitimi İlke ve Yöntemleri” ve “Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Rehberi” başlıklı yayınlar Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile yürütülen “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında hazırlanmıştır.

“Kamu İstihdam Hizmetinde Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması” kitapçığı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması, Toplumsal Cinsiyet Analizi ve Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Denetimi, Kamu İstihdam Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması, Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri ve Kamu İstihdam Hizmetlerinin İzlenmesi konularında birbirini tamamlayan ve uygulamaya dönük bilgive egzersizlerin yer aldığı çeşitli modüllerden oluşan bir eğitim seti niteliğindedir. Eğitim setindeki modüller Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç Dr. Saniye Dedeoğlu; Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim görevilisi Doç. Dr. Emel Memiş; ILO Türkiye Ofisi Ulusal Proje Koordinatörü Ebru Özberk Anlı ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından istihdam alanında uluslararası uzman olarak görev yapan Valli Corbanese tarafından kaleme alınmıştır.

Kamu İstihdam Hizmetlerinde TCE

“Toplumsal Cinsiyete Duyarli İş ve Meslek Danışmanlığı” kitapçığı İŞKUR iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı bir perspektif ile sunulmasına rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştırtır. Toplumsal cinsiyet eşitliği uzmanı Zehra Tosun tarafından hazırlanan kitapçıkta iş ve meslek danışmanlığı ve toplumsal cinsiyet; cinsiyete duyarlı danışmanlık; görüşme sırasında dikkat edilecek konular; şiddete maruz kalan kadınlara yönelik iş ve meslek danışmanlığı; işverenlere yönelik danışmanlık hizmeti gibi konular yer almaktadır.

İş ve Meslek Danışmanlığı

“Kamu İstihdam Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması İçin Yetişkin Eğitimi İlke ve Yöntemleri” kitapçığı istihdamda toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili kapasite geliştirme eğitimlerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesi ve toplumsal cinsiyet mesajlarının farklı kesimlere ulaştırılması konusunda katılımcılara temel bilgiler vermeyi hedeflemektedir. Kitapçıkta yetişkin eğitimine ilişkin ilke ve yöntemler; iletişim stratejisi ve araçları; grup çalışması gibi konular yer almaktadır. Kitapçık Valli Corbanese tarafından hazırlanmıştır.

Yetişkin Eğitimi

“Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitim Rehberi ise çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmış olup birbirini tamamlayan ve uygulamaya dönük bilgive egzersizlerin yer aldığı çeşitli modüllerden oluşmaktadır. Kitapçıktaki modüller Doç Dr. Saniye Dedeoğlu; Doç. Dr. Emel Memiş ve Ulusal Proje Koordinatörü Ebru Özberk Anlı tarafından hazırlanmıştır.

Çalışma Yaşamında TCE

YAYINLAR

Kamu İstihdam Hizmetinde Toplumsal Cinsiyetin Anaakımlaştırılması

Toplumsal Cinsiyete Duyarli İş ve Meslek Danışmanlığı

Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Rehberi

Kamu İstihdam Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması için Yetişkin Eğitimi İlke ve Yöntemleri

Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.