Projemiz kapsamında 4 proje ilinde Kadın İstihdamı Yerel Eylem Planı hazırlandı

Projemiz kapsamında 4 proje ilinde Kadın İstihdamı Yerel Eylem Planı hazırlandı

Türkiye’de kadınlar için insana yakışır işlerin yaratılması yönünde izlenen mikro politikalar doğrultusunda Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) kadın istihdamı alanında yürüttüğü faaliyetleri desteklemek ve Türkiye’de kadınların daha çok istihdamda yer almasına katkı sağlamak amacıyla 4 ilde Kadın İstihdamı Yerel Eylem Planı hazırlandı.

Proje illeri olan İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa için oluşturulan yerel eylem planları; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi çerçevesinde 2016 yılında hazırlanmış olan Türkiye’nin kadın istihdamına dair ilk Kadın İstihdamı Eylem Planı kapsamında hazırlandı.

İŞKUR kurum hizmetlerine toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının getirilmesini öngören ve İŞKUR tarafından 2016-2018 yılları arasında uygulanması planlanan sözkonusu Kadın İstihdamı Eylem Planı çerçevesinde öncelikle 81 İŞKUR İl Müdürlüğü’nden birer toplumsal cinsiyet temsilcisi belirlenmiş ve 81 toplumsal cinsiyet temsilcisinin yanısıra 175 İŞKUR iş ve meslek danışmana da ‘toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden kamu istihdam hizmetleri eğitimi’ verildi.

Bir sonraki aşama olarak 81 toplumsal cinsiyet temsilcisinin çalışmaları ve katkısıyla Kadın İstihdamı Eylem Planının yerelleştirilmesi ve il düzeyinde yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi süreci başladı.

Bu çerçevede, öncelikli olarak 4 proje ili olan Ankara, Konya, Bursa, İstanbul’da sözkonusu illerdeki toplumsal cinsiyet temsilcileri ile ILO ve İŞKUR’un ilgili birimlerinin katkılarıyla Ankara, Konya, Bursa ve İstanbul için Yerel Eylem Planları hazırlanmış ve bu illerde İŞKUR kurum hizmetlerine toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının getirilmesinine ilişkin yapılması planlanan faaliyetler il bazında belirlenmiştir.

Sözkonusu yerel eylem planları ayrıca, uygulama aşamasına geçmek amacıyla, üç ayda bir düzenli olarak toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun “Kadın istihdamı” gündemiyle 2017 Temmuz ayında Ankara, İstanbul, Bursa ve Konya’da yapılmış olan toplantılarında sunuldu ve ele alındı.

Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.