Faydalı Bağlantılar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

www.iskur.gov.tr

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

www.csgb.gov.tr

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

www.aile.gov.tr

Kalkınma Bakanlığı

www.kalkinma.gov.tr

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

www.ilo.org

Dünya Bankası (WB)

www.worldbank.org.tr

UN WOMEN

www.unwomen.org

PROJE HAKKINDA

Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi

ILO ve İŞKUR Ortak Projesi

“Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile yürütülmekte ve projenin finansmanı İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç tarafından sağlanmaktadır.

2013 yılı Mart ayında başlayan ve 2018 yılı Mart ayında sona eren projenin ana yararlanıcısı Türkiye’de kamu istihdam hizmetleri sunan kurum olan İŞKUR’dur.

Proje ile Ne Hedefleniyor?

Proje, kadın istihdamının artırılması ve yaygınlaştırılması için: ulusal ölçekte kapsayıcı ve bütünsel bir politikanın geliştirilmesine destek olmayı, aktif içgücü piyasası programları ile kadınlar için insana yakışır iş olanakları sağlamayı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları alanında farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de kadınların güçlendirilmesine destek olmayı hedeflemektedir.

Projeden Kimler Yararlandı? 

Projenin ana hedef kitlesi İŞKUR’a kayıtlı olan işsiz kadınlardır. Proje çerçevesinde İŞKUR’a kayıtlı işsiz kadın ve erkeklere verilecek olan toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları eğitimlerinin aynı zamanda çalışan kadın ve erkek işçilere de sağlanması öngörülmektedir. Projeden yararlanacaklar:

• Girişimcilik eğitimi alacak olan İŞKUR’a kayıtlı 200 kadın

• Toplumsal cinsiyet perspektifinden kamu istihdam hizmetleri ve iş danışmanlığı eğitimi alacak olan yarısı kadın olmak üzere 200 iş ve meslek danışmanı dahil İŞKUR personeli

• Mesleki eğitim kurslarına katılacak olan İŞKUR’a kayıtlı 2,000 işsiz kadın

• Temel yaşam becerileri eğitiminden yararlanacak olan İŞKUR’a kayıtlı 200 kadın

• İş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanacak olan İŞKUR’a kayıtlı en az 10,000 kadın

• Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma hakları eğitiminden geçecek 2,500 kadın ve erkek

• İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyesi 50 katılımcı

• Eğitim programlarından yararlanacak yarısı kadın olmak üzere 750 çalışan

 

İŞKUR’un yanı sıra proje illerindeki İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları da proje faaliyetlerinin yararlanıcıları arasında yer almaktadır.

Ayrıca, yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri, kadın sivil toplum örgütleri (STK’lar), işçi ve işveren örgütleri de projeden faydalanacak ve proje kapsamında geliştirilecek politikalar ile uygulanacak programlara katkı sunacaklardır.

Proje Hangi İllerde Uygulandı?

Projede, ulusal düzeyde yürütülecek politika ve plan faaliyetlerinin yanı sıra, pilot iller olan Ankara, Bursa, İstanbul ve Konya’da yerel faaliyetler uygulanacaktır.

Paydaşlarımız

Kadın istihdamının artırılması için ulusal ölçekte izlenmesi hedeflenen bütüncül politikaların başarısı ilgili tüm aktörlerin sürece dahil edilmesine bağlıdır. Bu nedenle, proje kapsamında yürütülecek tüm faaliyetlerde ilgili kurum ve kuruluşların aktif katılımını sağlamak için faaliyetler tasarlanmıştır.

Paydaşlarımız

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

• Belediyeler

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

• Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

• DİSK

• Ekonomi Bakanlığı

• HAK-İŞ

• İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları

• Kadın sivil toplum örgütleri

• Kalkınma Ajansları

• Kalkınma Bakanlığı

• KOSGEB

• Meslek örgütleri ve ilgili sivil toplum örgütleri

• Mesleki Yeterlilik Kurumu

• Milli Eğitim Bakanlığı

• Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri

• Sosyal Güvenlik Kurumu

• TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

• TİSK

• TOBB

• TÜRK-İŞ

• Türkiye İstatistik Kurumu

• Üniversiteler

• Valilikler

Projenin Beklenen Sonuçları Nelerdir? 

• Ulusal düzeyde “Kadın İstihdamı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı” hazırlanması.

• Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kadın istihdamı politikalarının geliştirilmesi.

• İŞKUR ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim

Kurulları aracılığı ile yerel düzeyde kadınlar için geliştirilecek aktif işgücü piyasası politikalarının etkinleştirilmesi.

• İŞKUR hizmetlerinin, bu hizmetlere erişimi kısıtlı olan işsiz kadınlara ulaştırılması.

• Daha iyi eşleştirme araçlarıyla kadınlar için insana yakışır iş imkanları yaratılması.

• Kadın ve erkekler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları alanlarında farkındalığın artması.

  •  Proje broşürü ve bilgi notuna Pdf olarak buradan ulaşabilirsiniz: BİLGİ NOTU -TR
Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.