Kadınlar ILO Projesi kapsamında Ankara ve Bursa’da İş Arama ve Mülakat Teknikleri Seminerlerine Katıldı

Kadınlar ILO Projesi kapsamında Ankara ve Bursa’da İş Arama ve Mülakat Teknikleri Seminerlerine Katıldı

Ankara’da Altındağ ve Yenimahalle Belediyeleri ile Bursa’da Osmangazi Belediyesi tarafından verilen kadınların insan hakları eğitimini alan ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara İş Arama ve Mülakat Teknikleri Seminerleri verildi.Seminerler 24 Temmuz 2017 ve 7-11 Ağustos 2017 tarihlerinde Ankara’da, 28 Temmuz 2017’de ise Bursa’da gerçekleşti.

IMG_8242

Seminerler, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Kuruluşu’nun (SIDA) finansal desteğiyle uygulanan “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi” projesi kapsamında İŞKUR iş ve meslek danışmanları tarafından verildi.

IMG_8312

Belediyeler tarafından verilen mesleki kurslara katılan kadınlara Mart 2016-Şubat 2017 döneminde kadınların insan hakları konusunda 10 haftalık eğitim verilmiştir. Projenin bir parçası olarak Ankara ve Bursa olmak üzere proje illerinde bu eğitimler Ankara Yenimahalle ve Altındağ Belediyeleri ile Bursa Osmangazi Belediyesi ile işbirliği halinde gerçekleştirilmiştir. Kadınların işgücü piyasasına güçlü bir giriş yapmalarını sağlamayı amaçlayan eğitimlere katılan kadınlar sertifikalarını 8 Şubat 2017 tarihinde almıştı.

İnsan hakları seminerlerinin devamı olarak kadınlara ayrıca İş Arama ve Mülakat Teknikleri konusunda seminerler verilmiştir. Burada amaçlanan, iş arama ve mülakat teknikleri konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirerek kadınların istihdam şanslarının artırılmasıdır.

Seminerler, Yenimahalle Belediyesi ile bağlantılı kadınlara 24 Temmuz 2017, Altındağ Belediyesi ile bağlantılı olanlara 7-11 Ağustos 2017, Bursa Osmangazi Belediyesi ile bağlantılı olanlara ise 28 Temmuz 2017 tarihlerinde verildi.

Bursa foto

Bu seminerlerin, yaz döneminde katılma olanağı bulamayan kadınlar için Eylül’de tekrarlanması planlanmaktadır. Seminerler ayrıca Maltepe Belediyesi tarafından verilen mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlar için İstanbul’da da gerçekleştirilecektir.

Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.