KADIN GİRİŞİMCİ ADAYLARINA YÖNELİK MİKRO HİBE YARIŞMASI BAŞVURU SÜRESİ 11 TEMMUZ 2017 TARİHİNE KADAR UZATILDI

KADIN GİRİŞİMCİ ADAYLARINA YÖNELİK MİKRO HİBE YARIŞMASI BAŞVURU SÜRESİ 11 TEMMUZ 2017 TARİHİNE KADAR UZATILDI

KADIN GİRİŞİMCİ ADAYLARINA YÖNELİK MİKRO HİBE YARIŞMASI BAŞVURU SÜRESİ 11 TEMMUZ 2017 TARİHİNE KADAR UZATILDI

BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI:
Daha önceden 12 Haziran – 23 Haziran 2017 olarak duyurulan Mikro Hibe Yarışmasının başvurusu süresi 11 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

BAŞVURU ADRESİ:
Mikro Hibe Yarışmasına tüm başvurular kapalı zarf içerisinde elden veya kargo ile Uluslararası Çalışma Örgütü Ankara Ofisi’nin aşağıda verilen adresine aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler Proje Ofisi – Mikro Hibe Yarışması Başvurusu
Uluslararası Çalışma Örgütü
Ferit Recai Ertuğrul Cad. No:4 06450 Oran Çankaya / ANKARA

BAŞVURU BELGELERİ GİZLİ TUTULACAKTIR:
Kadın girişimci adaylarımızın Mikro Hibe Yarışmasına başvurmak için Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) ilettiği belgeler sadece Hibe Başvurusunun değerlendirilmesi için kullanılacak olup hiç bir kurumla paylaşılmayacaktır.

………………………………………………………………

Mikro Hibe Yarışması, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmekte olan “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gerçekleşmektedir.

“Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gerçekleşen Kadın Girişimciliği Destek Programı’nda verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazanan kadın girişimci adaylarımız için mikro hibe desteğinden yararlanmak üzere başvurmaları için çağrıda bulunduğumuz mikro hibe yarışmasının başvuru süresi 11 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

İş kurma aşamasında kadın girişimci adaylarımızı hem teşvik etmek hem de ihtiyaç duyulan giderlerin karşılanmasına destek olmak amacıyla düzenlenen Mikro Hibe Yarışmasında başarılı bulunan toplam 30 girişimci kadın adayının her birine 2.000 A.B.D. doları mikro hibe verilecektir.

BAŞVURU DOKÜMANLARI VE EĞİTİM MATERYALLERİ
Mikro Hibe Programı başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler ile İş planı hazırlığı için girişimcilik eğitimlerinde kullanılan eğitim materyallerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

MİKRO HİBE PROGRAMI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Mikro Hibe Programı Başvurusu Bilgi Notu

Mikro Hibe Programı Başvuru Formu

iMikro Hibe Kullanım Taahhütnamesi

EĞİTİM MATERYALLERİ

EsitizBeraberiz_Ek Moduller-sunum

EsitizBeraberiz_Girisimcilik_egitim_ders_notları

EsitizBeraberiz_Girisimcilik_Egitim_sunumu

Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.