ILO’nun İŞKUR’a Yönelik “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi” eğitim çalışmaları devam ediyor

ILO’nun İŞKUR’a Yönelik “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi” eğitim çalışmaları devam ediyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesi kapsamında proje ortağı Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla İŞKUR personeline 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara’da “Kamu İstihdam Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması” konusunda eğitici eğitimi düzenledi.

İMD'ler için ToT EĞİTİMİ_photo

Eğitici eğitimi alan İŞKUR istihdam uzmanları İŞKUR İl Müdürlükleri de dahil kurum bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verecekler.

Eğitimler öncesinde İŞKUR Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı’ndan Emre Yıldız ile ILO’ Ulusal Proje Koordinatörü Ebru Özberk Anlı açılış konuşması yaptı.

“Eğitici eğitimlerinin kalıcı hale gelmesi çok önemli ve bunun için de kurum içinde kalıcı bir ekibin oluşması gerekiyor. Bu ekip sizsiniz,” diyen Özber Anlı “Sizler, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin İŞKUR hizmetlerine yansıtılması konusunda birer elçisiniz. Bu perspektifin yansıtılması çok önemli,” dedi.

Eğitimler; Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Sn. Zeliha Ünaldı; İş Teftiiş Kurulu’ndan İş Müfettişi Gülcan Eriş; ILO’nun bir çok ülkede ortak çalışmalar yürüttüğü “istihdam” ve “toplumsal cinsiyet” konularında uluslararası uzmanlar Sn. Valli Corbanese ve Sn. Silke Steinhilber tarafından verildi.

IMG_9087

Eğitimlerde; istihdamda toplumsal cinsiyet ana akımlaştırmasının yanısıra kadınlar ve erkekler için eşit fırsatlarla ilgili temel kavramlar İŞKUR çalışanlarına tanıtılarak toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma araçları (toplumsal cinsiyet analizi, denetim, planlama ve bütçeleme) ele alındı. Eğitimlerde ayrıca fırsat eşitliğinin sağlanmasında toplumsal cinsiyete duyarlı İŞKUR danışmanlık ve rehberlik uygulamalarının ne şekilde gerçekleştirilebileceği üzerinde durularak bu konulara ilişkin grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Eğitimlerin ardından katılımcılara katılımcı sertifikaları ve teşekkür plaketi verildi.

IMG_9209

Eğitimler, ILO ve İŞKUR tarafından İsveç Kalkınma İşbirliği Kuruluşu’nun (SIDA) finansal desteği ile yürütülmekte olan “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.