ILO ve SIDA Türkiye’de kadın istihdamını geliştirmek için işbirliği anlaşması imzaladı

ILO ve SIDA Türkiye’de kadın istihdamını geliştirmek için işbirliği anlaşması imzaladı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) arasında Türkiye’de kadın istihdamını desteklemek amacıyla yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler-İkinci Faz” programı için işbirliği anlaşması imzalandı.

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan ve İsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım Birim Müdürü Malin Stawe tarafından imzalanan işbirliği anlaşması Ocak 2019-Aralık 2022 dönemini kapsamaktadır. Bu anlaşma ile SIDA, ILO tarafından bu alanda yürütülecek projelere 30.000.000 İsveç Kronu destek sağlanacaktır.

ILO Türkiye Ofisi’nin “Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Portföyü” kapsamında SIDA’nın bu desteği ile yürütülecek olan “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” ikinci faz Programı Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya illerinde kadınların istihdam olanaklarına erişiminin desteklenmesi ve kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için birçok kurumla işbirliği içinde projeler yürütecek.

SIDA ve ILO daha önce 2013-2018 döneminde kadınların insana yakışır iş olanaklarının artırılması için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığında “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Projesinin ilk fazını başarıyla yürütmüştür. Bu yeni dönemde, çalışma yaşamına katılmak isteyen kadınların desteklenmesi için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile yürütülen işbirliği güçlenerek devam edecektir.

ILO Türkiye Ofisi, Kadınlar için Daha Çok ve İşler Programı kapsamında, tekstil, ticaret ve ofis, gıda, genel hizmetler ile metal sektörlerinde kadınların çalışma koşullarının geliştirilmesine yönelik olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çalışma Genel Müdürlüğü, işçi ve işveren örgütleri, kadın örgütleri ve özel sektör ile de ortak çalışmalar yürütecektir.

Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.