ILO uzmanları ve İŞKUR yöneticileri toplumsal cinsiyete duyarlı İŞKUR hizmetleri için Ankara’da bir araya geldi

ILO uzmanları ve İŞKUR yöneticileri toplumsal cinsiyete duyarlı İŞKUR hizmetleri için Ankara’da bir araya geldi

İki günlük toplantı 8-9 Ağustos 2017’de Ankara’da gerçekleşti. Toplantıda, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) merkezinden uluslararası uzmanlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sağlanan kamu hizmetlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı açıdan nasıl geliştirilebileceğine ilişkin bulgu ve önerilerini paylaştı.

Toplantı; İŞKUR’un kamu hizmetlerinin toplumsal cinsiyet açısından değerlendirilmesinden elde edilen bulguların İŞKUR yöneticileri ile paylaşıldığı 2016 yılında yapılan daha önceki toplantının takibi mahiyetindeydi.

Özellikle İŞKUR’un iş bulma ve danışmanlık hizmetlerine, kadınlara yönelik beceri geliştirme ve eğitim programlarına odaklanan araştırmadan elde edilen bulgulardan yola çıkılarak İŞKUR’a kayıtlı iş arayan kadınlarla ilgili toplumsal cinsiyete duyarlı kamusal süreçler ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik tavsiyeler geliştirilmiştir. Dolayısıyla toplantı İŞKUR tarafından öncelik tanınan tavsiyelerin yaşama geçirilmesi sürecine odaklanmıştır.

Açış konuşmasını yapan İŞKUR Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanı Aşkın Tören kadın istihdamının geliştirilmesinin kurumun gündemindeki temel konu olma özelliğini sürdürdüğünü belirtti ve İŞKUR’un toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma politikası geliştirmeye, giderek yaygınlaşan dijitalleşme çağında çalışma koşulları ve iş fırsatları açısından Türkiye’deki kadınların ve erkeklerin beklentilerine yanıt verebilmek için kurumsal pratiği uluslararası pratikle uyumlu hale getirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Aşkın Tören

Tören ayrıca “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi” projesi kapsamında hazırlanan Kadın İstihdamı Eylem Planı 2016-2018 tarafından belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için toplumsal cinsiyete duyarlı göstergeler geliştirilmesi çağrısını yineledi.

Proje Koordinatörü Ebru Özberk Anlı, 2016 yılında İŞKUR’un mutabık kaldığı öncelikli tavsiyenin yaşama geçirilmesinde sağlanan ilerlemeyi kısaca özetledikten sonra şu noktalara değindi: Türkiye’nin 2016-2018 dönemi için ilk kez Kadın İstihdamı Eylem Planı benimsemiş olması; Ankara, İstanbul ve Bursa olmak üzere proje illerinde kadınların işgücü piyasası durumlarıyla ilgili temel raporların hazırlanması; İŞKUR iş merkezlerinde toplumsal cinsiyet farkındalık çalıştaylarının düzenlenmesi ve ana akımlaştırma için il eylem planları hazırlanması.

Anlı, bunların da kadınların önündeki iş fırsatlarını artırma açısından süreçteki önemli gelişmeler olduğuna işaret etti.

ILO Ülke Politika Geliştirme ve Koordinasyon Biriminden (CEPOL) Zulum Avila Tapia istihdam hizmetlerinin sunumunda toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımla ilgili bir sunum yaptı ve öncelikli tavsiyenin yaşama geçirilmesi sürecinin nasıl sürdürüleceğine ilişkin bilgiler paylaştı.

ILO-CEPOL’den Gwenael Prouteau ise toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma performans göstergelerinin geliştirilmesi konusunu katılımcılarla birlikte tartıştı.

IMG_8275

Proje, İsveç’in İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Kuruluşu’nun (SIDA) finansal katkısıyla ILO ve İŞKUR tarafından birlikte uygulanmaktadır.

Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.