Çalışan Kadın ve Erkekler İçin ‘Eşitliği Destekliyorum’ Seminerleri Devam Ediyor

Çalışan Kadın ve Erkekler İçin ‘Eşitliği Destekliyorum’ Seminerleri Devam Ediyor

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yürüttüğü “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesi kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla çalışan kadın ve erkeklere yönelik verilen ‘Eşitliği Destekliyorum’ seminerleri 2-3 Şubat 2017 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi çalışanlarına verildi.

Kadın ve erkek belediye personelinin ilgi gösterdiği ve interaktif bir yöntemle “Eşitliği Destekliyorum” sloganıyla verilen toplumsal cinsiyet eşitliği seminerlerinde katılımcılara toplumsal cinsiyet kavramı; toplumsal cinsiyet rolleri; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin iş yaşamında ve sosyal yaşamdaki sonuçları; işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile konuya ilişkin dünyadan ve Türkiye’den iyi uygulamalar konusunda bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın çalışanlarının çoğunluğunu sayısal açıdan kadınların oluşturduğu Kadıköy Belediye’sinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin çalışmalarına sözkonusu seminerle kurum içinde başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Seminerler 13-14 Şubat 2017 tarihlerinde Kadıköy Belediye’sinde tekrarlanacak.

Şimdiye kadar Ankara Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner’in katılımıyla Çankaya Belediyesi, Ankara Dünya Göz Hastanesi, Seger Ses ve Elektrikli Gereçler Anonim Şirketi çalışanlarına verilen seminerler Hak-İş ve Alarko gibi sendika ve özel sektör kurumlarında devam edecek.

SLIDER SIZE CANKAYA SEMINAR

ILO tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın mali desteği ile yürütülen proje çerçevesinde Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇD) tarafından verilen seminerler işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda geliştirilecek duyarlılık ile hem çalışanların bireysel olarak haklarının daha kapsayıcı bir şekilde korunmasını sağlamayı hem de kurumu, toplumsal cinsiyet eşitliğini politikalarında ve faaliyetlerinde hayat geçirmesiyle daha adil, daha güvenli ve daha verimli bir iş ortamı oluşturması konusunda güçlendirmeyi hedefliyor.

Seminerler aynı zamanda işbirliği yapılan belediye, sendika ve özel sektör kurum çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği ve iş yerinde eşitlik konusunda farkındalık kazanarak iş yaşamında ve sosyal hayatta güçlenmelerini desteklemeyi ve işbirliği yapılan kurumların kapasite gelişimine de destek vermeyi amaçlıyor.

Özel sektör, belediyeler ve sendikalar aracılığıyla proje illeri olan Ankara, Bursa, Konya ve İstanbul’da devam edecek seminerler ile 1200’ün üzerinde kadın ve erkek çalışana ulaşılması hedefleniyor.

Seminer sonunda katılımcılara sertifika veriliyor.

Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.