ILO Türkiye Ofisi enerjiden savunmaya pek çok farklı sektörde  toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye devam ediyor

ILO Türkiye Ofisi enerjiden savunmaya pek çok farklı sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeye devam ediyor

ILO Türkiye Ofisi’nin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile yürütmekte olduğu “Kadınlar İçin Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında enerjiden savunmaya bir çok sektörde 1700’e yakın çalışan kadın ve erkeğe ulaşılarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık eğitimleri verildi.

Aralık 2016 – Şubat 2017 dönemi içinde enerjiden tekstile bir çok özel sektör, belediye ve sendika ile işbirliği içinde proje illeri olan Ankara, Bursa, İstanbul ve Konya’da 1300’den fazla çalışan kadın ve erkeğe verilen seminerlerin yanısıra, Temmuz – Aralık 2017 dönemi içinde Ankara’da OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ile savunma sektörünün öncü kuruluşlarından Roketsan’da verilen seminerle yaklaşık 1700 çalışan kadın ve erkeğe ulaşılmış oldu.

Seminerler, çalışma yaşamında tolpumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturdu

Temmuz ayı içinde Ankara’da Ostim ve Sincan’da Organize Sanayi Bölgelerinde farklı alanlarda faaliyet gösteren ve farklı büyüklükte olan işyerlerinde verilen 8 seminer ile 276 çalışan kadın ve erkeğe toplumsal cinsiyet eşitliği; çalışma hayatında cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında farkındalık eğitimleri verildi. Ayrıca OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde bu eğitimlerin ve farkındalığın sürekliliğinin sağlanması amacıyla OSTİM’de faaliyet gösteren üye işyerleri çalışanlarına eğitici eğitimi verildi.

ISYERLERINDE TCE SEMINERLERI - foto

Eylül-Aralık 2017 döneminde ise Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) tarafından oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (Women’s Empowerment Principles — WEPs) imzalayan Roketsan’da verilen 8 seminer ile çalışan 95 kadın ve erkeğe toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık eğitimleri verildi.

Sözkonusu seminerlerin 2018 yılında da devam etmesi hedefleniyor.

Belediye, sendika ve özel sektör ile işbirliği

Proje kapsamında Aralık 2016 – Şubat 2017 dönemi içinde mavi ve beyaz yaka ayırımı olmaksızın, hizmet, enerji, sağlık ve tekstil gibi çok farklı sektör çalışanına dokunma şansı yakalamış 1300’den fazla çalışan kadın ve erkeğe Eşitliği Destekliyorum’ adı altında seminerler verilmişti.

Bu kapsamda; proje hedefleri olan kadınlar için daha çok ve daha iyi işler yaratılması, çalışma hayatında cinsiyetçi kalıpların dönüştürülmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin benimsenmesi amacıyla Çankaya Belediyesi; Kadıköy Belediyesi; Dünya Göz Hastanesi; Alarko Holding; H&M; Seger Ses ve Elektrikli Gereçler Şirketi ile Hak-İş Konfederasyonu ve DİSK ile işbirliği yapıldı.

Sendika kısmı için foto

3 saatlik eğitimler şeklinde interaktif bir yöntemle verilen seminerlerde katılımcılara toplumsal cinsiyet kavramı; toplumsal cinsiyet rolleri; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin iş yaşamında, ekonomide ve sosyal yaşamdaki sonuçları; işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile konuya ilişkin dünyadan ve Türkiye’den iyi uygulamalar konusunda bilgi veriliyor.
Seminerler, toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadın ve erkeğin birlikte çaba harcamasıyla başarılabilecekleri bir hedef olduğu gerçeğinden hareketle kadın ve erkelere dönük olarak yapılıyor ve çalışanlar arasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı ve cinsiyet eşitliğine duyarlı işyeri ortamını desteklemeyi hedefliyor.

Bu seminerlerin devamı yönünde çeşitli kurum ve sektörlerden gelen talepler işyerlerinin ve toplumun artık toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna çok daha fazla duyarlı olduğuna işaret ederken; katılımcılardan alınan geri bildirimler ise çalışanların eşitliğin kurumsal politika olmasını istediğini ortaya koyuyor.

Seminerler, ILO ve İŞKUR tarafından İsveç Kalkınma İşbirliği Kuruluşu’nun (SIDA) finansal desteği ile yürütülmekte olan “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.