ILO toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin İŞKUR hizmetlerine yansıtılmasına destek oluyor

ILO toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin İŞKUR hizmetlerine yansıtılmasına destek oluyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesi kapsamında İŞKUR personeli ve hizmetlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla Kasım ve Aralık ayları içinde dört proje ili olan İstanbul, Ankara, Konya ve Bursa’da yaklaşık 100 İŞKUR personeline yönelik birer günlük toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verildi.

IMG_0193_ank_fav

Eğitime katılanlar sık sık bu eğitimden çok yararlandıklarını ve bu tür eğitim çalışmalarının hem kurum içinde hem de sosyal taraflarla tekrar etmesinin çok yararlı olacağını dile getirdi. Bir katılımcının aşağıda ifade ettiği gibi yapılan çalışma çalışma yaşımında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın gelişmesine katkıda bulundu.

“Bu eğitimle, kadın istihdamının önemi konusunda bilgi ve farkındalığımızın bir derece daha arttığını düşünüyorum. …Eğitim sırarsında yapılan egzersizler bize bu konuda daha duyarlı olmamız gerektiğini açıkça gösterdi…” (Bir katılımcının değerlendirmesi)

İŞKUR’un toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki kapasitesinin güçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla öncelikle İŞKUR merkez teşkilatında bir toplumsal cinsiyet eğitici ekibi oluşturuldu.

İstihdam uzmanlarından oluşan bu ekibe 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara’da “Kamu İstihdam Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması” konusunda “istihdam” ve “toplumsal cinsiyet” alanındaki ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından eğitici eğitimi verildi.

Eylül ToT eğitimleri

Eğitici eğitimi alan sözkonusu İŞKUR istihdam uzmanları toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı İŞKUR hizmetlerinin yerel düzeyde uygulanabilirliğini sağlamak ve geliştirmek amacıyla proje illerindeki, İŞKUR yöneticileri ile iş ve meslek danışmanları için 23 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da; 30 Kasım 2017 tarihinde Konya’da; 7 Aralık 2017’de İstanbul’da ve 12 Aralık 2017’de Bursa’da birer günlük eğitimler verdi.

IMG_0517_Bursa

IMG_0262_Konya

Eğitimler çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu yapıyor

Türkiye’de kadın istihdamının durumu; kadın istihdamının kadının güçlenmesine, aile refahına ve ülkenin ekonomik büyümesine yapacağı katkılar; toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar; kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları yaygın sorunlar hakkında bilgilerin verildiği eğitimlerde ayrıca çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında İŞKUR’un üstlenebileceği roller, işbirlikleri ile iş danışmanlığı ve rehberliği uygulamalarının ne şekilde gerçekleştirilebileceği üzerinde durularak bu konulara ilişkin grup çalışmaları gerçekleştirildi.

IMG_0421_İst

Eğitimlerin ardından eğitmenlere ve katılımcılara katılımcı sertifikaları ve teşekkür plaketi verildi.

Eğitimler, ILO ve İŞKUR tarafından İsveç Kalkınma İşbirliği Kuruluşu’nun (SIDA) finansal desteği ile yürütülmekte olan “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.