ILO Projesi Kapsamında Kadınlar için Girişimcilik Eğitimleri Başladı

ILO Projesi Kapsamında Kadınlar için Girişimcilik Eğitimleri Başladı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Türkiye’de kadın istihdamının artırılması amacıyla yürütülen “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında proje pilot illerinde kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri 2017 Şubat ayında başladı.

Fotoğraf 2

Projenin bir bileşenini oluşturan kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri aynı zamanda yine proje kapsamında ILO’nun teknik desteği ile hazırlanan Türkiye’nin ilk “Kadın İstihdamı Eylem Planı”nda öngörülen kadınların işgücü piyasasına erişim olanaklarının arttırılması için kadın girişimciliğinin artmasına yönelik yapılacak çalışmaları da destekleyici ve tamamlayıcı bir nitelik taşıyacaktır.

Girişimcilik eğitimleri kapsamında, proje illeri olan İstanbul, Bursa, Ankara ve Konya illerinde, toplam 400 kadın girişimci adayının önce girişimcilik eğitimlerini alması, daha sonra eğitimlerin devamı niteliğindeki atölye çalışmaları ile pratiğe yönelik ve deneyim paylaşımını içeren mentörlük destek hizmetlerinden faydalanması planlanmıştır.

IMG_5920

Halihazırda Ankara, Konya ve Bursa’da kadın girişimci adaylarına girişimcilik eğitimleri verilmiş olup Bursa’da Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği; Konya’da Konya Ticaret Odası ve Ankara’da TOBB ile yapılan işbirliği çerçevesinde eğitimlerin ikinci aşaması olan mentörlük desteği eğitimleri devam etmektedir.

Girişimcilik ve mentörlük eğitimlerinde kadınlara: iş fikri geliştirme ve yaratıcılık; girişimcilik; işletme; işletme fonksiyonları/türleri/kuruluş şekilleri; mali ve hukuki sorumluluklar; iş planı kavramı (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan); iş modeli; toplumsal cinsiyet, sürdürülebilirlik, finansman kaynaklarına erişim gibi başlıklar ve kavramlar hakkında bilgi verilmekte ve bu konularda atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Konya 1.grup girişimcilik eğitimleri 3.gün grup

ILO tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile yürütülen proje kapsamında Bursa’da 150, İstanbul’da 100, Ankara’da 100 ve Konya’da 50 kadının eğitim programına dahil olması hedeflenmiş olup, başarılı olan adayların hibe desteğinden faydalanması öngörülmektedir. Kadın girişimci adayları projenin ana yararlanıcısı olan İŞKUR’a kayıtlı kadınlar arasından seçilmiştir.

Konya 1.grup girişimcilik eğitimleri 3.gün

Eğitimler 25 kişilik grupların katılımıyla 32 saat KOSGEB müfredatı ve içinde Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İşletmelerde Sürdürülebilirlik, Finans Kaynaklarına Erişim ve Teknoloji ve Girişimcilik başlıklarının yer aldığı 8 saat ek modül ile toplam 40 saat olarak yürütülmektedir.

Eğitim ve mentörlük programları sonrasında düzenlenecek yarışma sonrasında iş planı başarılı bulunan 30 kadın adaya 2000 USD tutarında mikro hibe sağlanacaktır.

Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.