ILO, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Bursa’da Kadın istihdamı Paneli düzenledi

ILO, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Bursa’da Kadın istihdamı Paneli düzenledi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yürüttüğü “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında hazırlanan Kadın İstihdamı Eylem Planı’nın yerel düzeyde uygulanmasına ilişkin stratejileri belirlemek üzere 10 Mart 2017 tarihinde Bursa’da bir kadın istihdamı paneli düzenlendi.

IMG_5874

ILO Türkiye Ofisi’nin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile yürüttüğü proje kapsamında düzenlenen panel çerçevesinde, Türkiye’de kadın istihdamını arttırmak ve Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) kadın istihdamı alanında yürüttüğü faaliyetleri desteklemek amacıyla hazırlanan Türkiye’nin ilk “Kadın İstihdamı Eylem Planı”nın yerelde uygulanması için yerel düzeyde ihtiyaç ve öncelikler ile ilgili farklı tarafların görüş ve önerileri ele alındı.

Başkanlığını Uludağ Üniversitesi’nden Prof.Dr.Özlem Işığıçok’un yaptığı “Kadın İstihdamının Artırılması için Yerel Stratejilerin Geliştirilmesi Paneli”nde; ILO Ulusal Proje Koordinatörü Ebru Özberk Anlı, Çalışma ve İş Kurumu Bursa İl Müdürü Eren Türkmen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürü Erkut Öneş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve BUSMEK’ten sorumlu Daire Başkanı İbrahim Karaman, Bursa İş Kadınları Derneği’nden İpek Yalçın ve proje kapsamında verilen Kadın Girişimciliği Eğitimi alan Seçil Aktaş konuşmacı olarak yer aldı.

IMG_5878

Bursa özelinde ve genel anlamda kadın istihdamının önündeki sorunların masaya yatırıldığı panelde konuşan Proje Koordinatörü Ebru Özberk Anlı proje kapsamında hazırlanan sözkonusu Kadın İstihdamı Eylem Planının proje ili olan Bursa dahil yerelde uygulanması ve sahiplenilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

IMG_5881

IMG_5874

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürü Erkut Öneş ise kadınlar için eğitimin önemini vurgulayarak bakanlığın sağladığı kadın hizmetlerinden faydalanan kadınların sayısının, üniversite düzeyine çıkıldıkça azaldığına dikkat çekti.

IMG_5892

“Girişimcilik eğitimleri hayatıma yön verdi”

Proje kapsamında Bursa’da kadın girişimciliği eğitimi alan ve erkek egemen olarak bilinen limancılık sektöründe 11 sene yöneticilik yapmış olan Seçil Aktaş ise 5 günlük eğitimlerin hayatına yön verdiğini söyledi.

“25 ürkek kadın olarak girişimcilik eğitimine girdik. Ancak sonra kendimizi tanıdık, eleştiriyi fırsata nasıl çevirebileceğimizi öğrendik” diyen Aktaş, “Örneğin şu anda yükselen bir fast food trendi var. Ama bu yükseliş aynı zamanda, yeni bir girişimcilik alanını, ev yemeği alanına dair bir ihtiyacı ortaya çıkarıyor” dedi.

IMG_5900

Panele katılan konuşmacılar ayrıca yaşlı ve çocuk bakım yükünün kadının omuzundan alındığında pek çok kadının iş yaşamına katılabileceğini ve işinden bu nedenlerle ayrılmış olanların işlerine geri dönebileceğini ifade etti.

IMG_5907

Çoğunlukla Bursa özelinde kadın istihdamına ilişkin sorunların dile getirildiği panelin soru cevap kısmında ise katılımcılar Bursa’da İŞKUR hizmetlerinin kadınlara daha fazla duyurulması için muhtarlık, sağlık ocakları gibi yerlerde daha çok tanıtımın olmasını isteyerek; ailevi nedenlerle çalışamayan ya da çalışmasına izin verilmeyen, bu nedenle evde üretim yapmak zorunda olan kadınlar için daha çok destek yapılması talebinde bulundu.

Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.