Cinsiyet Eşitliği Seminerlerimizi Hak-İş Konfederasyonu’nda Gerçekleştirdik

Cinsiyet Eşitliği Seminerlerimizi Hak-İş Konfederasyonu’nda Gerçekleştirdik

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projemiz kapsamında devam eden toplumsal cinsiyet eşitliği seminerleri 10 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da HAK-İŞ Konfederasyonu çalışanlarına verildi.

Çalışma hayatı içinde bulunan kadın ve erkeklere yönelik olarak interaktif bir yöntemle ve ‘Eşitliği Destekliyorum’ adı altında verilen toplumsal cinsiyet eşitliği seminerde katılımcılara toplumsal cinsiyet kavramı, toplumsal cinsiyet roller, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçları ve çalışma hayatındaki etkileri ile konuya ilişkin dünyadan ve Türkiye’den iyi uygulamalar konusunda bilgi verildi.

Kadın ve erkek HAK-İŞ çalışanlarının ve üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde konuşma yapan proje koordinatörü Ebru Özberk Anlı “Kadınların çalışması hem kadının ayaklarının üzerinde durması hem yoksulluğun azaltılması için çok önemli” dedi.

eBRU

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise başta sendikacı çalışan kadınlar olmak üzere kadınların evde, işte ve sendikalarda birçok zorlukla mücadele ettiğini belirtti.

“Hatta bugün buraya seminere katılmak için dahi pek çok engeli aşmak zorunda kaldı… Kadınların kararlı mücadelesi ile bu zorluluklar aşılacak ve biz de kadın komitelerimiz ile kadınların bu mücadelesini destekliyoruz” diyen Arslan üyelerinin yüzde 25’inin kadın olduğunu ancak bunun yetersiz olduğunu bu nedenle bu sayıyı arttırmak istediklerini de ifade etti.

Mahmut Arslan

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz da kadın komitesi olarak bu seminerleri ve projeyi desteklemeye, bu süreçlerde etkin rol almaya devam edeceklerini belirtti.

Fatma Yavuz

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın mali desteği ile yürütülen proje kapsamında Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇD) tarafından verilen seminerde konuşan KİH-YÇD eğitmeni Nigar Etizer Karacık ise toplumsal cinsiyet rollerinin sosyal ve ekonomik yapılarda zaman içinde değiştiğini ifade etti.

“Mesela, eskiden çocuklarla sadece kadınlar ilgilenirdi. Şimdi pek çok erkek çocukları ile daha fazla zaman geçiriyor,” diyen Karacık “Çocuklar annelerini çalışırken gördüklerinde o çocukların gelecekten beklentileri de daha fazla oluyor,” şeklinde konuştu.

Nigar

Seminerde ayrıca kadın ve erkeklerin toplumsal kaynaklardan eşit yararlanmasına ilişkin grup çalışması da yapıldı.
Seminerler işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda geliştirilecek duyarlılık ile hem çalışanların bireysel olarak haklarının daha kapsayıcı bir şekilde korunmasını sağlamayı hem de kurumu, toplumsal cinsiyet eşitliğini politikalarında ve faaliyetlerinde hayat geçirmesiyle daha adil, daha güvenli ve daha verimli bir iş ortamı oluşturması konusunda güçlendirmeyi hedefliyor.

Seminerler aynı zamanda işbirliği yapılan belediye, sendika ve özel sektör kurum çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği ve iş yerinde eşitlik konusunda farkındalık kazanarak iş yaşamında ve sosyal hayatta güçlenmelerini desteklemeyi ve işbirliği yapılan kurumların kapasite gelişimine de destek vermeyi amaçlıyor.

Feature 1 title

1919 yılında kurulmuş olan Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur.

Feature 2 title

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), dünyadaki yoksulluğu azaltmak amacıyla, İsveç parlamentosu ve hükümeti adına çalışan bir kamu kurumudur ve Türkiye'de, Türkiye'nin Avrupa Birligi'ne katılım sürecini desteklemektedir.

Feature 3 title

Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmayı ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmayı hedeflemektedir..

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesiprojesi, ILO ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.

Proje ile ilgili faaliyetleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz.